DALŠÍ BIOLOGICKÝ ÚSPĚCH

Přírodovědecká a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity i letos pořádaly celostátní korespondenční soutěž IBIS určenou pro studenty SŠ. Během školního roku byly pravidelně zveřejňovány náročné úkoly z nejrůznějších oblastí biologie se zřetelem na moderní trendy a nejnovější poznatky.

 Aby studenti prokázali schopnost pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, byly některé úkoly zadávány v angličtině.  
Do této aktivity se zapojily i i studentky ze septimy. Nejlépe si vedla Anička Schacherlová, která skončila v konečném pořadí na 3. místě (2,5 bodu od vítězky). Úspěšné byly také Aneta Kuchařová (7.) a Veronika Vondráčková (16.). 
 
Děkujeme za skvělou reprezentaci školy v této náročné soutěži. 
 
Lenka Tulková