Konverzační soutěž v anglickém jazyce kategorie IIIA

Ve středu 8. prosince 2021 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Soutěže v anglickém jazyce kategorie IIIA, tedy pro studenty 1. – 3. ročníků a kvint až septim.  Účast byla v letošním roce rekordní a k náročnému rozřazovacímu poslechovému testu úrovně C1 nastoupilo 59 studentů.

Úroveň všech, které dvoučlenná porota zkoušela, byla tradičně velmi vysoká.  Zkoušející i letos nadchla jazyková úroveň zejména některých starších účastníků ústní zkoušky. Neztratili se ovšem ani mladší studenti, kteří jsou do budoucna příslibem zachování vysoké kvality studentské angličtiny na našem gymnáziu.

Vítězem školního kola v kategorii IIIA se stala Ema Hammerová z 6AV. Na 2. místě skončila Nina SKOKANOVÁ ze 7AV. Bronzová příčka patří Lence Machové ze 6AV.

Ema nás bude na jaře reprezentovat v okresním kole.

Přejeme mnoho úspěchů a všem zúčastněným děkujeme za účast!

Mgr. Petra Švajdová a Mgr. Jan Poštolka