Charitativní sbírka pro nadaci Život dětem – Srdíčkové dny

V pondělí 27.3. se žáci, žákyně a zaměstnanci naší školy zúčastnili pravidelné charitativní akce a nákupem upomínkových předmětů pomohli při sbírce nadace Život dětem a podpořili tak těžce postižené děti, které jsou v domácím léčení a jejichž rodiče se o ně musí 24 hodin starat.

Děkuji za pomoc a ochotu při realizaci této akce studentkám třídy 1.B a všem, kteří přispěli.

Sluníčkové dny

Mgr. Veronika Vosálová