Krajské kolo Soutěže v německém jazyce

V pátek 22. 3.  2024 se v Liberci konalo krajské kolo Soutěže v německém jazyce. Studenti se měli zorientovat v poslechovém testu a v kratších textech ke čtení, poté soutěžili v konverzaci s 10 tématy z běžného života a reálií německy mluvících zemí. Po úvodním krátkém osobním pohovoru následovala prezentace vylosovaného tématu, popis obrázku a na závěr praktická komunikační situace z běžného života.

V kategorii pro nižší gymnázium soutěžili žáci kvarty – Jan Sanitrník a Lucie Kamila Bártová, kategorii středních škol reprezentoval Tomáš Kmeť ze 3.A. Umístili se na předních příčkách:

Jan Sanitrník – 2. místo

Lucie Kamila Bártová – 10. místo

Tomáš Kmeť – 3. místo.

Srdečně gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

 

Mgr. Veronika Vosálová, Mgr. Daniela Hronzová