Archiv rubriky: Zahraniční výjezdy

ZÁJEZD DO ANGLIE – INFO OHLEDNÉ CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Studenti přihlášení na zájezd do Anglie musí mít v době odjezdu:

platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas vydaný Českou republikou.

 

Studenti s pasem vydaným v jiné zemi (Vietnam apod.) – prosím přineste do 17.3.. váš cestovní pas a 1 ks vaší pasové fotografie do kabinetu č. 422 – NUTNÉ!!!

Další info: pokud jste ještě někteří z vás nebyli kontaktováni vašimi vyučujícími angličtiny kvůli schválení návrhu ubytování, dostavte se rovněž neprodleně do kabinetu 422, jinak nebudete ubytováni v rodinách v UK podle svých představ.

 

Děkuji,

Jana Triguinho

Studijní a poznávací zájezd do Provence

Ve dnech 10. – 16. dubna 2012 pořádáme studijní a poznávací zájezd do jižní Francie – Provence. Zájemci z řad studentů se co nejdříve (nejdéle do 10. 1. 2012) přihlásí u svých vyučujících francouzského jazyka, popř. u paní Malíkové v kabinetě č. 216.

Cena zájezdu: 6950,-

Do 31. 1. 2012 je nutné zaplatit zálohu 2000,- ; do 15. 3. 2012 zbývající část.

Program ZDE

Jazykový kurz v UK

Všichni studenti přihlášení na jazykový kurz v UK si mohou v kabinetě č. 422 ode dneška vyzvedávat závazné přihlášky a informace k zájezdu. Vyplněné přihlášky nutno odevzdat do pátku 16.12.2011.Platby za zájezd proběhnou ve dvou splátkách, a to v termínech dle pokynů na přihláškách.

Děkuji.

J. Triguinho

JAZYKOVÝ KURZ V UK

JAZYKOVÝ KURZ V UK

Po stopách psa baskervillského a krále Artuše

Pro všechny studenty „vyššího“ gymnázia připravujeme v červnu výjezd na jazykový kurz v UK.

 

TERMÍN: 19. – 28. června 2012 (10 dní), v ceně 4 výukové dny ve škole

MÍSTO: VELKÁ BRITÁNIE (Torquay, Devon, JZ Anglie)

UBYTOVÁNÍ A STRAVA: v hostitelských rodinách

DOPRAVA.  autobusem, v ceně zájezdu 4 výukové dny ve vyhlášené jazykové škole

CENA: max. 12.290,- Kč

Podrobný program v příloze – ZDE

PŘIHLÁŠKY ODEVZDEJTE PROSÍM DO 31.10.2011

Přihlášky a další info v kabinetě č. 422, J. Triguinho, D. Gebauerová

Mezinárodní konference o změnách klimatu

Dvanáct studentů 2.A našeho gymnázia reprezentovalo Českou republiku na Mezinárodní konferenci o změnách klimatu. Pokračování textu Mezinárodní konference o změnách klimatu

Jazykový kurz ve Velké Británii / pro studenty od sekund do septim a třetích ročníků /

Vážení rodiče a studenti,

pro jaro 2010 připravuje naše škola jazykový kurz ve Velké Británii, který umožní studentům poznat tuto anglickou zemi trochu více. Ubytování v rodinách s plnou penzí a možnost chodit do anglické školy je tou jedinečnou příležitostí. Kromě toho poznájí též jednu z nejkrásnějších částí Velké Británie- přímořské město Eastbourne, i dva dny strávené v Londýně stojí za to. Počet míst je omezen. Pokud vy a vaše děti máte zájem o tento jazykový kurz/ bude se konat první týden v červnu/, přihlašte se u Mgr. Naděždy Kadlecové nebo u Mgr. Dagmar Gebauerové. Příští týden budeme zjišťovat zájem o tuto akci.

Mgr. Naděžda Kadlecová

Prosím, zde máte navrhovaný program.

Zahraniční cesta do Řecka

Dne 5. 5. – 10. 5. odjíždí angličtináři tercie A společně se svou třídní učitelkou Hanou Homolovou a učitelkou anglického jazyka Naďou Kadlecovou na týdenní pobyt do Řecka.

Tento zájezd je z velké většiny hrazen z prostředků NAEP /EU/ jako odměna za vítězství v celostátní soutěži o zahraniční projekty.

Během svého pobytu si studenti prohlédnou Soluň, navštíví královskou hrobku Filipa Makedonského a Alexandra Velikého ve Vergině. Budou mít možnost projít starobylé městečko Verii a podniknou pěší túru pod Olymp.

Kromě zeměpisných zážitků čeká studenty též návštěva partnerské školy Kavasila High School, kde proběhne společný koncert obou skupin a naši studenti budou prezentovat Českou republiku krátkými referáty v angličtině. Terciáni budou mít možnost setkat se osobně s dětmi, se kterými si celý loňský rok psali.