Adopce na dálku

Duben je měsíc, kdy naše škola posílá peníze na další školní rok naší adoptované indické dívenky Mary Prahitby. Každoročně posíláme  4.900,. Kč. Peníze jsou určené na školné, školní obědy a oblečení pro naši kamarádku.

Tak, jako každý rok jsme využili třídních schůzek, během kterých si rodiče mohli zakoupit drobná keramická dílka našich studentů. Veškerý výtěžek poputuje do Indie.

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Margitě Abrmanové, která dodala věci na prodej, a studentům a studentkám ze sekundy A, kteří se ochotně ujali celého prodeje. Podařilo se jim vybrat 4.200,- korun, tedy téměř celou částku. Třída sekunda A přejímá indickou holčičku a napíše jí jménem školy další dopis. Indická dívka chodí už šestý rok do školy díky naší štědrosti a  naše škola se zavázala, že jí umožníme dokončit základní vzdělání.

V týdnu, kdy se konaly třídní schůzky, měly některé třídy možnost shlédnout dokumentární film o sponzorovaných dětech v oblasti Indie, do které spadá též naše holčička. Děti byly šokované tím,  v jakém hrozném prostředí žijí  jiné děti , které neměly to štěstí narodit se do lepších poměrů. Každou částkou, která se vybere, poskytneme alespoň jednomu dítěti z těch méně šťastných lepší život a naději, že jednou nebude žít v chudobě.

Peníze na tuto charitativní akci mohou studenti nosit paní N. Kadlecové, která je společně s paní Margitou Abrmanovou zodpovědná za tuto aktivitu naší školy. Sbírka končí 30. dubna 2009.

adopce09_00001.jpgadopce09_00002.jpgadopce09_00003.jpg

adopce09_00004.jpg