Projekt – Sprachdiplomschule

Českolipské gymnázium  ve středu 3. března  navštívil velvyslanec SRN v České republice pan Johannes Haindl, aby společně s panem Willi Krusemannem, představitelem Centrály pro zahraniční školství a vzdělávání,  odhalil nástěnnou plaketu Partnerschule.

Této slavnostní události se účastnili také další hosté – zejména starostka České Lípy paní Hana Moudrá, dále paní Eva Stehlíková – předsedkyně školské rady, vyučující německého jazyka  a další zástupci naší školy.

Škola se tak zapojila do rozsáhlého vzdělávacího programu organizace SRN „Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Schulwesen" (Spolkové zastupitelství – Centrála pro školství v Kolíně nad Rýnem) a je jedním z celkového počtu 31 gymnázií v České republice, které získalo statut tzv. Sprachdiplomschule. Zájemci z řad studentů mohou v posledním ročníku studia bezplatně vykonat jazykovou zkoušku, tzv. Sprachdiplom.

Deutsches Sprachdiplom je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN. Je uznávaná na nejvyšší úrovni v evropském referenčním rámci, tj. C1. Získání DSD II – diplomu prokazuje výborné znalosti německého jazyka, literatury a reálií a rozvoj interkulturní kompetence. Úspěšné složení této zkoušky osvobozuje zahraniční uchazeče o studium v Německu od vstupních zkoušek z oboru Němčina jako cizí jazyk na tamějších vysokých školách. Některé vysoké školy v ČR udělují za složení DSD zvláštní body při přijímacích zkouškách nebo osvobozují od některých povinností v rámci vnitřního vzdělávacího programu pro NJ. Zkouška DSD II našim absolventům nejen otevírá cestu přímo ke studiu na VŠ a univerzitách v německy mluvících zemích, ale nabízí i možnost prosadit se na trhu práce ve firmách se zahraniční účastí.

Jako DSD škola máme také výhodu, že jsme finančně podporováni německou stranou . S touto podporou získává škola finanční prostředky na nákup učebnic, doplňkové četby, rozšiřování multimediální jazykové učebny, nabídky stáží pro učitele i žáky v rámci dalšího vzdělávání. První dva studenti mohou vyjet již v srpnu 2010 na třítýdenní studijní pobyt do Německa.

Po projevech obou hlavních hostů a ředitele vystoupili s krátkým programem také studenti německého jazyka, kteří připravili zejména prezentaci našeho města (samozřejmě v němčině), ti nejmenší z prim předvedli, že již o sobě v německém jazyce dokáží říci několik souvislých vět. Závěrečná prohlídka školy probíhala též v režii studentů – průvodců německých hostů.

Starostka města poté předala partnerům též zajímavé upomínkové předměty a cizojazyčné materiály o České Lípě.

Průběh akce dokládají přiložené fotografie.

{gallery}sprachschule{/gallery}