Adopce na dálku

adopce_prodej.jpg

 V den, kdy naše škola vybrala před třídními schůzkami 2.347,- Kč, jsme obdrželi dopis z Indie. Tento dopis napsala Mary Prathibha, která nám opět velice děkuje za to, že jí umožňujeme chodit do školy. Kdysi jsme říkali Indická holčička, ta však už dnes chodí do deváté třídy, a to jedině díky nám, kteří ji každoročně podporujeme. Veliké poděkování patří především paní učitelce Margitě Abrmanové, která již  tradičně připravila a zařídila prodej drobných uměleckých prací. Na prodeji se podílely dvě velice ochotné dívky ze sekundy B  Barunka Ptáčková a Viktorka Hryhoryeva. Těm patří samozřejmě též naše poděkování. Každý rok naše škole posílá 4.900, Kč na celoroční studium a oblečení pro naši adoptivní školačku. Další charitativní prodej bude probíhat v Den otevřených dveří, který se bude konat dne 2.12. 2010 od 10.00 do 15.00 hodin.

Napsala Mgr. Naděžda Kadlecová

 

dopis Mary Prathibhy dále:

Moji milovaní přátele na gymnáziu,                                                       19.11. 2010

Děkuji vám za váš dopis a vše, co jste mi poslali, hlavně za sešit, pastelky, pohlednici, náramek, fixy, magnety a zvýrazňovače. Taky jsem se dozvěděla z vašeho dopisu o tom, jak slavíte velikonoce.

Letos tvrdě studuji. Ptáte se mě, v kolik hodin začíná naše škola. Tak začínáme v 10 hodin a končíme v 16.30 hod. Každý den máme osm předmětů a každá hodina trvá také 45 minut. Ve škole na jídlo už nechodím, beru si ho z domu. Do školy jezdím každý den autem, kterému se říká rikša. Má škola je asi tři kilometry od mého domova.

Jak už jsem řekla v minulém dopise, chodím teď to deváté třídy. Mám více učení a učím se z celého srdce. Pokud něčemu nerozumím, pomůže mi můj učitel. Zkoušky za první semestr jsou pryč a já jsem dopadla mnohem lépe než v loňském roce. Teď se začnu připravovat na závěrečné zkoušky.

O prázdninách, které začaly v dubnu, jsem byla doma a pomáhala mamince. Během prázdnin jsem se zúčastnila jednodenního tábora,k de nám dali rady do budoucna a naučili jsme se tam pěkné písně. Hráli jsme také hry, které nám pomohly poznat jeden druhého. Velice se mi to líbilo. Společnost nám  servírovala výborné jídlo. Na závěr tábora jsme se společně pomodlili za všechny, kteří nás sponzorují.

Přišly monzuny a začala nám zima. Deště nám přinesly mnoho radovánek. Naši farmáři se intenzivně modlili za deště. Vy asi teď čekáte na příchod zimy. Přeji vám, abyste si zimu hezky užili a zejména zimní sporty. Už jste se začali připravovat na Vánoce? Já dostanu na vánoce nové oblečení díky vám. Posílám vám od všem z mého domu mnoho srdečných pozdravů a přání k Vánocům a novému roku 2011 a přikládám tento dopis.

Vaše Prathibha Mary