Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce

Datum: 19. ledna 2012 (čtvrtek)

Kdy: od 12. oo hod.

Kde:  v učebně č. 224 (učebna francouzštiny)

V čem soutěžíme:

1. Písemná část – poslechový test

2. Ústní část  (představit se, konverzace na vybrané téma, situace, popis obrázku)

Kategorie:

A1              žáci ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, max. 3 roky výuky jazyka

A2              žáci ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, více než 3 roky výuky jazyka

B1              žáci SŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, max. 3 roky výuky jazyka

B2              žáci SŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, více než 3 roky výuky jazyka

První dva z každé kategorie postupují do krajského kola.

Zájemci se přihlásí do 18. ledna 2012 svým vyučujícím fj.