Přednáška o Japonsku

Zeměpisný seminář třetích ročníků navštívila RNDr. Miromila Sobotová a povyprávěla studentům o zážitcích a dojmech ze svých tří cest po vzdáleném Japonsku.

Studenti si připravili otázky, které jim byly zodpovězeny, popíjeli japonský sypaný i práškový čaj, zkusili se obléknout do tradičního kimona a zhlédli množství zajímavých fotografií.

.Přednáška byla zpestřením i obohacením výuky.
Jana Mlynářová