Květinový den na gymnáziu – 15.5.2013

Jen první rok jsme kytičku nenabízeli, dnes je to šestnáctiletá tradice. Nebezpečí zákeřné nemoci nás vede k podpoře této akce.
Všem, kteří si květinku zakoupili, děkujeme.

Pochvalu si zaslouží organizátorky z I.A Dominika Tichá a Petra Zapalačová, z VII.A Vendulka Vorlová a Anežka Selingerová.
                                                                                                                                   
E. Pazourková