SOUTĚŽ OVOV

Dne 9. 4. 2014 jsme se zúčastnili závodů OVOV. OVOV je závod všestrannosti, který je určen všem věkovým kategoriím. Je zaštítěn dvěma desetibojařskými legendami – Robertem Změlíkem a Romanem Šebrlem a usiluje o zvýšení zájmu o tělesnou aktivitu.

Kdokoliv si může na stránkách www.ovov. cz objednat knížku s popisem všech 10 disciplín, které byly do této aktivity zařazeny, je v ní též přehledná tabulka výsledků, a tak se do soupeření o zisk bronzového až diamantového odznaku může pustit celá rodina.

Nás zajímá verze této aktivity určená školám. V ní soutěží pouze ročníky 1999-2004,  a to v kategorii družstev i  jednotlivců. Soutěží se v šesti disciplínách: běh na 60 m, běh na 1000 m, kliky na 2 min., skoky přes švihadlo na 2 min., hod plným míčem (2kg), trojskok do dálky.

Naše škola se zúčastnila letošního závodu uspořádaného v Zákupech v tomto složení.

a)      družstva:

Alena

Urbanová

Adéla

Sztolarikova

Viki

Pechrová

Petra

Zapalačová

Radim

Fojtů

Jiří

Liška

Adam

Milner

Jarda

Švec

b)      jednotlivci:

Jan

Nguyen

Vláda

Vala

Josef

Zátka

Šimon

Kohout

Kateřina

Walterová

Tereza

Nováčková

 

V družstvech jme se umístili na pěkném 5.místě

a mezi jednotlivci získala Adéla Sztoláriková  3. místo

Gratulujeme.