Výroční ceny „Žlutá ponorka“ 2015

V úterý 30. června – poslední školní den – se všichni studenti i učitelé sešli v osm hodin v tělocvičně školy, aby společně udělali pomyslnou tečku za právě uplynulým školním rokem 2014-2015.

Ta spočívala jednak ve vyhlášení vítězů v různých disciplínách obou sportovních dnů, dále v předání certifikátů DELF z francouzského jazyka a zejména na závěr v předání výročních cen školy –  „Žlutých ponorek“.

Při sportovních kláních žáků nižšího stupně gymnázia si nejlépe vedla třída kvarta B, za ní pak tercie A a neztratili se ani ti nejmladší, totiž prima A. Zástupci těchto tříd si převzali dorty věnované Jizerskými pekárnami. Ve sportovních soubojích starších studentů získalo sladkou odměnu za vítězství ve florbalu družstvo ze 3. A a ve volejbalu pak tým septimy A. Pravděpodobně nejsledovanější disciplínou je celoškolní štafeta smíšených družstev s handicapy, v níž soupeří žáci všech tříd. Letos zvítězila kvarta B.

Certifikáty z francouzštiny si převzalo šest dívek a jeden chlapec.

Vrcholem setkání bylo po krátkém zhodnocení výsledků tohoto školního roku prezentovaného ředitelkou školy předávání „Žlutých ponorek“.

Výroční ceny školy letos získali tito žáci:

·         v oboru český jazyk:

Tereza Kameníková (VIII.A)  –  za postup do celostátního kola v olympiádě z českého jazyka, + za reprezentaci školy v soutěži Studenti čtou a píší noviny

        Tomáš Prokop (IV.A)  –  za reprezentaci školy na celostátním finále komunikační soutěže mladý Démosthenes                   

·         v oboru chemie – biologie:

 

Adéla Sztoláriková (III.A) za reprezentaci školy v biologických soutěžích

                                             =1. místo – oblastní kolo ekologické soutěže pro mladší
                                               1. místo – okresní kolo BiO
                                               2. místo – krajské kolo BiO
                                               1. místo – krajské kolo Zlatého listu

Ludvík Kašpar (VI.A): za reprezentaci školy v biologických  a chemických soutěžích

                                             = 1. místo krajské kolo biologické olympiády

                                                1. místo krajské kolo chemické olympiády

                                                stříbrná medaile EUSO

·         v oboru cizí jazyky:

 Kristina Rajtová (IV.A): Za velmi aktivní zájem o angličtinu, a to i mimo školu. Za vynikající výsledky v AJ. Za velmi úspěšnou reprezentaci školy na olympiádě v AJ – 1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole.

Petr Paulík (VI. B): Za mimořádně aktivní zájem o NJ i AJ.Za vynikající studijní výsledky v jazycích.   Za 1. místo v olympiádě NJ  v krajském kole a 3. místo v celorepublikovém kole.

·         v oboru společenských věd:

B. Hluštíková (II. A) – za reprezentaci školy a úspěchy v soutěžích = 2. místo v kraj.kole zeměpisné olympiády v kat. + postup s družstvem do celostátního kola Eurorébusu

 

·         v oboru tělesná výchova:

Alena Keslerová (1. A) – za reprezentaci školy ve sportu = basket:  1.místo okres a kraj v šestkové kategorii, 2. místo v republikové kvalifikaci + 1. místo kraj v kategorii středních škol,  atletika:  1. místo okresní kolo, 5. místo kraj, rekord školy ve vrhu koulí

 

·         v oboru matematika – fyzika – IVT:

Eliška Povolná (IV.A) –  za vynikající reprezentaci školy v  MO Z9 = kraj 1. místo +  Klokan Kadet = kraj 1. místo

Anna Salavcová  (I.A) – za vynikající reprezentaci školy v Pythagoriádě =  okres  1. místo + MO Z6   okres    1. místo + Klokan Benjamín   kraj 1. místo  a celostátní kolo z prim 1. místo

Jan Kytka (VI.A) – za vynikající reprezentaci školy  v  MO P =  kraj 1. místo + Programování  kraj 1. místo + FO kraj  3. místo

Petr Myslík (VI.A) – za vynikající reprezentaci školy  v MO B = kraj  2. místo +FO C kraj 1. místo