Charitativní sbírka Světluška – Svítíš

 V pondělí 7.9.2015 se naši dobrovolníci vypravili do města se zapečetěnými kasičkami, tykadly, přívesky a náramky, aby pomohli při charitativní sbírce a podpořili tak nevidomé či těžce zrakově postižené kamarády. Podařilo se nám vybrat a odeslat několik tisíc korun.

Naši dobrovolníci Štěpánka Kusá, Viktor Česenek, Petr Kaiser, Dominik Izák Exner, Pavlína Kašparová, Dominik Tománek,  Majda Vydrová a Ema Jeřábková odvedli skvělou práci. Za pomoc a ochotu při realizaci této akce jim patří velký dík.

http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

Mgr. Veronika Vosálová