Návštěva studentů a pedagogů z partnerské školy francouzského Carcassonne

V rámci projektu vzájemné výměny studentů jsme ve dnech 4. – 10. 10. 2015 hostili studenty a pedagogy z francouzské partnerské školy z Carcassonne v jihozápadní Francii. Naši studenti a jejich rodiče poskytli svým francouzským protějškům potřebné zázemí, stravování a ubytování a nutno podotknout, že se svých rolí ujali opravdu velmi zodpovědně s vědomím, že chtějí ukázat francouzským žákům to nejlepší a nejzajímavější.

Připravený program byl velmi pestrý. Během svého pobytu si stačili prohlédnout několik měst – Českou Lípu, Terezín, Liberec, Litoměřice, Prahu, Nový Bor, ale i spoustu zajímavostí. Navštívili Malou pevnost v Terezíně, zámek Libochovice, libereckou zoo, botanickou zahradu a IQlandii, sklárnu Slávie v Novém Boru, sklářské muzeum, prošli si královskou cestu v Praze. Největší úspěch měla návštěva IQlandie v Liberci spojená s malou vědeckou show plnou výbuchů a světelných efektů. S velkým úspěchem se setkala i asistence francouzských žáků na vybraných hodinách v  naší škole. I když  chvílemi zaúřadovala jazyková bariéra, snažili se  zapojit do vzdělávacího procesu a aktivně pracovali při laboratorních pracích z biologie, chemie či při výtvarné výchově a angličtině.

Věříme, že všichni účastníci uvedeného projektu si odnesli spoustu zážitků, nových poznatků a zkušeností, které můžou kdykoli zužitkovat, a navázali nová přátelství.

Velké poděkování patří rodičům našich žáků, kteří se opravdu maximálně snažili připravit pro francouzské žáky co nejlepší program v jejich volném čase, kterého moc neměli, kolegům – profesorům, kteří umožnili nahlédnout „pod pokličku“ svých vyučovacích hodin, i všem ostatním, že tolerovali absenci českých studentů na hodinách, protože ti v některých dnech tvořili nezbytný doprovod. Díky patří samozřejmě i provoznímu personálu za trpělivost a toleranci a pomoc a v neposlední řadě vedení školy, jmenovitě p. ředitelce H. Paszekové, že jsme vůbec mohli podobnou akci zorganizovat.