Premiéra burzy vysokých škol se vydařila

Poslední předvánoční pondělí bylo ve škole zpestřeno dvěma akcemi. Jednak probíhal tradiční vánoční florbalový turnaj tříd vyššího stupně gymnázia,  naopak novinkou se stala burza vysokoškolských oborů. Naši absolventi nám udělali velkou radost, domluvili se a nabídli nám, že přijedou a budou od 12 do 14.30 hodin k dispozici žákům především posledních dvou předmaturitních ročníků.

Ti měli možnost si s vysokoškoláky otevřeně popovídat, dostávali často též informační materiály a cenné rady, na co se připravit k přijímacím zkouškám. Zastoupeny byly nejrůznější vysoké školy – namátkou Právnická fakulta UK, olomoucká práva, historie, psychologie či studium cizích jazyků na Filozofické fakultě UK, pražské Lékařské fakulty, MFF, VŠCHT, ČZU, VŠE…

O tom, že zájem gymnazistů byl velký a atmosféra celé akce velmi příjemná, svědčí i následující fotografie. Děkujeme tímto Zuzaně Petrůvové, hlavní organizátorce tohoto setkání, a všem ostatním vysokoškolákům, a budeme doufat, že 21. 12. 2015 vznikla na naší škole nová příjemná tradice.