Postupujeme do regionálního kola

V úterý 26. ledna se naši studenti zúčastnili místního kola mezinárodní přírodovědné soutěže YPEF, do které se zapojily školy z několika evropských států. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – do 15 let a nad 15 let. Do regionálního kola, které proběhne koncem března v Trutnově, se v kategorii mladších probojovalo družstvo ve složení Amálka Halamová, Anička Schacherlová a Veronika Vondráčková (všechny II.A), v kategorii starších družstvo ve složení Ludvík Kašpar, Milan Klimeš (oba VII.A) a Petr Paulík (VII.B).

Studentům děkujeme za výbornou reprezentaci školy, postupujícím přejeme hodně štěstí v regionálním kole.
Lenka Tulková

SKOTSKO 2016 – THE HEART OF SCOTLAND – aktualizace

Pobytový zájezd s výukou angličtiny

Studenti vyššího gymnázia (kromě maturitních ročníků) se mohou od středy 27.1. 2016 20.00 hlásit na 9denní pobytový zájezd do Skotska spojený s výukou angličtiny, konaný v termínu 30. 5. – 7. 6. 2016.

Ve spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy s.r.o. jsme pro vás připravili skutečně velmi atraktivní program, viz příloha. Ubytování bude zajištěno v okolí hlavního města Edinburgh, po cestě tam je naplánována celodenní prohlídka nizozemské metropole Amsterdam. Nočním trajektem, na němž přespíme v kajutách, pak přejedeme do severní Anglie (stejným způsobem se budeme i vracet). Ubytování a strava budou zajištěny v hostitelských rodinách, výuka angličtiny proběhne ve třech skupinách dle úrovně pokročilosti.

Pokračování textu SKOTSKO 2016 – THE HEART OF SCOTLAND – aktualizace

Certifikáty FCE – ojedinělý úspěch studentů angličtiny naší školy – a kdo dále?

Od loňského dubna měli zájemci ze studentů naší školy možnost účastnit se bezplatného přípravného a konzultačního kurzu ke zkouškám z anglického jazyka the First Certificate of English (FCE). Jedná se o oficiální osvědčení, potvrzující studentům, že jejich jazykové znalosti a dovednosti jsou na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce (Common European Framework of Reference for Languages).  Úspěšné složení tohoto certifikátu mívá rozhodující váhu při přijímacím řízení na celé řadě vysokých škol či později v procesu ucházení se o zaměstnání.

Pokračování textu Certifikáty FCE – ojedinělý úspěch studentů angličtiny naší školy – a kdo dále?

Stáž na FF UK

V průběhu října až prosince jsem se zúčastnil stáže na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která proběhla v rámci projektu 24 hodin s FF UK. Absolvovat stáž bylo možné i na dalších 20 katedrách či ústavech. Náš pětičlenný „tým“ poskládaný ze studentů gymnázií ze všech koutů ČR se dozvěděl nejen o tom, jakým způsobem studium politologie probíhá a co obnášejí přijímací zkoušky, ale především navštívil instituce, ve kterých našli absolventi ústavu uplatnění.

Pokračování textu Stáž na FF UK

Výtěžek z našich charitativních aktivit pomůže Péťovi

Na konci roku 2015, a to zejména v rámci  Studentského odpoledne 18. 11. , se nám podařilo v dobročinné dražbě a prodejem cukrářských výrobků žáků z tzv. Cukrárny u Mary získat částku ve výši 5 600 Kč.
Tyto peníze jsme se rozhodli věnovat Péťovi Živsovi ze Sloupu v Čechách. Jedná se o vážně nemocného chlapce, o kterého pečuje jeho rodina.
Jak uvádí jeho otec, finanční příspěvek jim jistě přijde vhod:

Pokračování textu Výtěžek z našich charitativních aktivit pomůže Péťovi

Nabídka pro zájemce o veřejné dění

Akademie Mladých Občanů spouští po Municipalitě další fázi Akademie, a toprojekt Region, jehož národní kolo proběhne 8. – 10. února v Ostravě. A co můžeš udělat, aby ses zapojil? Napiš esej na téma:

Zamysli se nad regionem, ve kterém žiješ. Co podle tebe může udělat řadový občan pro zlepšení jak jeho fungování, tak svého okolí?

Pokračování textu Nabídka pro zájemce o veřejné dění

Úspěch v charitativní sbírce Světluška – Svítíš

V září 2015 se naši dobrovolníci  podíleli na 13. ročníku charitativní sbírky a podpořili tak nevidomé či těžce zrakově postižené kamarády. Jako vánoční dárek jsme obdrželi certifikát a velmi nás těší, že se nám podařilo vybrat a odeslat 5.398,- korun.

Naši dobrovolníci Štěpánka Kusá, Viktor Česenek, Petr Kaiser, Dominik Izák Exner, Pavlína Kašparová, Dominik Tománek,  Majda Vydrová a Ema Jeřábková odvedli skvělou práci. Za pomoc a ochotu při realizaci této akce jim patří velký dík.

http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

Mgr. Veronika Vosálová