Přehlídka dětských recitátorů – 45. ročník

Školní kolo soutěže v recitaci se uskutečnilo 15. 2. 2016.

Do okresního kola ve lll. kategorii postupují Jan Novotný a Marie Barnišinová, ve lV. kategorii Viktorie Pechrová a Nicolette Schelzigová.

Blahopřejeme!

E. Pazourková