PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI KARET ISIC/ITIC

Všichni zájemci o prodloužení platnosti karty ISIC či ITIC, jejichž platnost už v minulosti vypršela či vyprší ke dni 31.12.2016, mohou do středy 14.12.2016 nahlásit svůj zájem o nákup známky prodlužující platnost karty na další období, tj. do 31.12.2017. Učinit tak můžete osobně v kabinetě č.422 u J. Triguinho, případně mailem zaslaným na adresu triguinhoj@gym-cl.cz (v mailu uveďte své jméno a třídu). Známka stojí 180,- Kč, to jestli ji potřebujete, zjistíte z data uvedeného na přední či zadní straně karty. Neplatnou kartu v případě neprodloužení nebudete moci od ledna používat.

POZOR – novinka – karty ISIC i ITIC budou kompatibilní i se systémem EduPage, na který, jak jste byli informováni, bude naše škola od 1.2.2017 přecházet. V případě zájmu o vystavení karty nové je nutné vyplnit žádost (obdržíte v kabinetě 422), tamtéž uhradit 290,- Kč a zaslat fotografii pasového formátu na email triguinhoj@gym-cl.cz, to vše rovněž do středy 14.12.2016.

Mgr. Jana Triguinho