Ekologická olympiáda – postup do NÁRODNÍHO KOLA

O minulém víkendu proběhlo v Sedmihorkách v Českém ráji krajské kolo Ekologické olympiády studentů středních škol. Tématem letošního ročníku byly „Biokoridory a bariéry“. Soutěž se skládala ze tří částí – test, poznávačka a praktický úkol. Cílem praktického úkolu bylo provést biologický průzkum určené lokality, zhodnotit migrační bariéry, vyhodnotit podpůrné prvky v krajině pro migraci živočichů a zhodnotit jednu z plánovaných variant dálnice D35 z hlediska migrace živočichů. Navržené řešení museli studenti obhájit před odbornou porotou.

Pokračování textu Ekologická olympiáda – postup do NÁRODNÍHO KOLA