NÁRODNÍ KOLO EKO

 Ve dnech 1. až 4. června naše družstvo ve složení Ludvík Kašpar, Milan Klimeš a Petr Paulík reprezentovalo školu v národním kole Ekologické olympiády, které se konalo ve Vrchlabí. Tématem letošního ročníku byly biokoridory a biobariéry. První část soutěže se skládala z testu a poznávačky rostlin, zvířat, ptačích hlasů či pobytových stop. Druhou část pak tvořil praktický úkol. Družstva měla při terénní pochůzce objevit potencionální biobariéry pro vydru a vranku v řece Jizeře, popř. Františkovském potoce a navrhnout řešení problému. Výstupem pak byla prezentace přednášená před odbornou porotou.

Originalita naší prezentace publikum nadchla. Bouřlivý potlesk si vysloužila především kulturní vložka na samém závěru – zazpívání úvodní znělky z večerníčku Vydrýsek.

No a jak jsem dopadli ? V konkurenci dalších šestnácti týmů jsme skončili na krásném 4. místě.

Tímto úspěchem se s českolipským gymnáziem loučíme a našim nástupcům přejeme hodně štěstí (nejen) v biologických soutěžích.

Petr Paulík