Další certifikáty FCE úspěšně složeny

Od loňského března měli zájemci ze studentů naší školy možnost účastnit se bezplatného přípravného a konzultačního kurzu ke zkouškám z anglického jazyka the First Certificate of English (FCE). Jedná se o oficiální osvědčení, potvrzující studentům, že jejich jazykové znalosti a dovednosti jsou na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce (Common European Framework of Reference for Languages). Úspěšné složení tohoto certifikátu mívá rozhodující váhu při přijímacím řízení na celé řadě vysokých škol či později v procesu ucházení se o zaměstnání.

Přípravný kurz, vedený Mgr. Janou Triguinho, trval do prosince 2017. Ke zkouškám, které byly organizovány ve spolupráci s jazykovou školou AP ELEC Rumburk, se v konečné fázi přípravy přihlásilo 18 studentů, což je nový rekord v historii naší školy. Po několika týdnech čekání se koncem ledna všichni účastníci dozvěděli výsledky – všichni zúčastnění při zkouškách uspěli a pět z nich dokonce dosáhlo tak dobrých výsledků, že jim byla přiznána ještě vyšší úroveň znalosti angličtiny než požadovaná B2, a to C1. Dne 16.2.2018 byly studentům certifikáty slavnostně předány.
Další přípravný kurz bude zahájen v březnu a je do něj přihlášeno 60 studentů. Padne další rekord školy? Uvidíme… :-).

Mgr. Jana Triguinho