Rok 2017 – 2018 ve fyzice

Za letošní školní rok se přednášek, soutěží a workshopů zúčastnilo téměř 100 studentů našeho gymnázia. Na soutěžích jsme vybojovali celkem deset medailí, z toho tři zlaté v krajských kolech.

O které akce se jednalo? A jaké jakých největších úspěchů jsme dosáhli?

Fyzikální olympiáda kat. D – 1. místo a 4. místo v kraji

Děkujeme Liboru Šabakovi a Rostyslavu Rymarchukovi.

Fyzikální olympiáda kat. E – 2. místo v okrese

Děkujeme Vojtěchu Bláhovi.

Fyzikální olympiáda kat. F – 2. místo v okrese

Děkujeme Janu Moravíkovi.

Archimediáda (Fyzikální olympiáda kat. G) – 2. místo v okrese

Děkujeme Adamu Špindlerovi.

Astronomická olympiáda kat. GH – 7. místo ve finále ČR, 1. a 3. místo v kraji

Děkujeme Matyáši Hřebíkovi a Adamu Špindlerovi.

Astronomická olympiáda kat. EF – 2. a 3. místo v kraji

Děkujeme Karlu Hofmanovi a Kryštofu Neumanovi.

Astronomická olympiáda kat. CD – 1. místo v kraji

Děkujeme Valerii Röslerové.

Astronomická olympiáda kat AB – 2. místo v kraji

Děkujeme Petru Kaiserovi.

Fyzikální náboj online – 7. místo ze 48 v ČR (1. A 2. ročník SŠ), 8. místo ze 40 v ČR (3. a 4. Ročník SŠ)

Děkujeme Matěji Langovi, Liboru Šabakovi, Janu Rychterovi, Richardu Šulcovi, Janu Kováčovi, Andree Bínové, Elišce Povolné, Dominiku Exnerovi, Petru Kaiserovi a Janu Plíhalovi.

FYKOSí fyziklání – 30. místo ze 135 v rámci ČR a SR

Děkujeme Janu Kováčovi, Vilému Hronovi, Tereze Baštové, Tomáši Kytkovi a Štěpánce Balvínové.

Nelze nevzpomenout i na zajímavé přednášky, kterých se naši studenti účastnili. Zejména „Výzkum nevyčerpatelného zdroje bezpečné termojaderné energie“ pořádané Ústavem fyziky plazmatu nebo přednášku předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové pod aktuálním názvem „Člověk, energie a jaderná energetika“. Na půdě Technické university Liberec jsme se účastnili workshopů v tamních laboratořích. Na další rok už teď plánujeme další vzdělávací a hlavně zajímavé akce.

Za kabinet fyziky přejeme všem úspěšný závěr školního roku a krásné prázdniny.

Monika Váňová, Jitka Gabrielová a Zdeněk Ježák.