Ocenění v soutěži Městské knihovny Česká Lípa

V úterý 2. října jsme se na pozvání ředitelky Městské knihovny Česká Lípa  PhDr. Dany Kroulíkové navštívili slavnostní program a vyhlášení výsledků soutěže pořádané touto institucí ke 100. výročí vzniku Československa. Literární části této soutěže se totiž zúčastnily naše dvě studentky – Anežka Kirschnerová z kvarty a Karen Doležalová z 2. A.

Obě dívky byly oceněny knihou Karla Čapka a jejich práce byly též vytištěny v malém almanachu. Program připravený pracovnicemi knihovny byl velmi příjemný a inspirativní, děti se tak mohly "setkat" i se samotným T. G. Masarykem.

Děkujeme za pěkně strávené odpoledne a našim dívkám k úspěchu blahopřejeme!

Helena Paszeková