Charitativní sbírka Světluška – Svítíš 2018

V pondělí 10.9.2018 se naši dobrovolníci vypravili do města se zapečetěnými kasičkami, tykadly, propiskami, píšťalkami a náramky, aby pomohli při charitativní sbírce a podpořili tak nevidomé či těžce zrakově postižené kamarády.

Podařilo se nám vybrat 7.332 kč.

Naši dobrovolníci  Anna Skočovská, Nikola Soukupová, Václav Růžička a Martina Rychtaříková odvedli skvělou práci. Za pomoc a ochotu při realizaci této akce jim patří velký dík.

Mgr. Veronika Vosálová

http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/