Soutěže v anglickém jazyce kategorie IIIA a IIIB 2019

V pondělí 14. ledna 2019 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Soutěže v anglickém jazyce kategorie IIIA a IIIB, tedy pro studenty kvint až septim.  Účast byla v letošním roce skutečně vysoká a k náročnému rozřazovacímu poslechovému testu nastoupilo 44 studentů.

Úroveň všech, které dvoučlenná porota zkoušela, byla tradičně velmi vysoká.  Zkoušející i letos nadchla jazyková úroveň zejména některých mladších účastníků ústní zkoušky. Neztratili se ovšem ani ostatní studenti, kteří se probojovali k ústní části soutěže a jsou do budoucna příslibem zachování vysoké kvality studentské angličtiny na našem gymnáziu.

Vítězem školního kola v kategorii IIIA, která je určena žákům 1. až 3. ročníků gymnázií, se stala Laura Hlaváčková z 1. A. na 2.místě skončil Jan Horský ze VII. A. Bronzová příčka patří Matěji Langovi ze 2. A.

V kategorii IIIB, která je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v anglickém jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, zvítězila Amélie Belit Triguinho ze VI. A a na 2. místě se umístila Anna Štěpničková z 2. B.

Laura a Amélie budou naši školu reprezentovat  18.3.2019 v krajském kole v Liberci.

Přejeme mnoho úspěchů a všem zúčastněným děkujeme za účast!

Mgr. Petra Švajdová