Hromadný úspěch našich studentů na bitevním poli o certifikáty z Aj a NJ

 Studenti Gymnázia Česká Lípa byli v letošním školním roce rekordně úspěšní při skládání mezinárodních jazykových certifikátů. Ve spolupráci s jazykovou školou Lingea Rumburk se jim podařilo úspěšně složit celkem 36 zkoušek, a to 28 z AJ (FCE certifikát) a 8 z NJ (ÖSD certifikát). Oba certifikáty mají doživotní platnost a oba jsou důkazem, že jejich držitelé ovládají příslušný jazyk nejméně na úrovni B2 Evropského referenčního jazykového rámce. Úspěšné složení těchto certifikátních zkoušek přináší často velkou výhodu při přijímacím řízení na celé řadě vysokých škol či později v procesu ucházení se o zaměstnání.

Za zmínku stojí nejen fakt, že celá řada studentů dosáhla v angličtině úrovně vyšší, ale také to, že 5 studentů úspěšně složilo certifikát současně z obou jazyků.

Na Gymnáziu Česká Lípa jsou studenti na certifikáty systematicky připravováni. K dané úrovni směřuje jednak výuka v klasických hodinách na vyšším stupni gymnázia, v případě angličtiny je studentům 3. ročníku nabízen bezplatný přípravný a konzultační kurz ke zkouškám. Kurz zpravidla probíhá od jara do podzimu, na kdy jsou naplánovány samotné zkoušky (pro jejichž skládání účast na přípravném kurzu není podmínkou).

Samozřejmě chceme i dalším studentům naší školy nabídnout stejnou možnost a od března 2019 zahajujeme další přípravný a konzultační kurz, který by měl napomoci k úspěšnému složení FCE certifikátu.

Tento kurz bude zřízen pro ty studenty z 3. ročníků a septimy, kteří mají zájem přípravu na složení certifikátu, které je naplánováno na listopad či prosinec 2019. Kromě procvičování klíčových dovedností a zkoušení cvičných testů budou studenti seznámeni s formálním obsahem zkoušky, častými chybami, radami k úspěšnému složení zkoušek atd. Dále si budou moci vyzkoušet přímo testovací úlohy v reálném testovacím čase.

Kurz bude opět veden Mgr. Janou Triguinho, bude zdarma, studenti si budou pouze hradit učebnici. Zájemci se mohou předběžně hlásit u svých vyučujících anglického jazyka či přímo u J. Triguinho (kabinet č. 422).

Zájemci o certifikát v německém jazyce se mohou obracet na Mgr. Hronzovou, i zde je možné v případě vyššího počtu zájemců organizovat přípravné kurzy.