Final destination: MadE+ira aneb S Erasmem na cestach

 Jsem bohatší! I tuto větu může říct česká učitelka. Jsem bohatší o nové zážitky, zkušenosti, poznatky nejen z hlediska profesního, ale také i sociálního, kulturního a interpersonálního. A to vše díky programu Erasmus+, který mi umožnil vycestovat v únoru za hranice České republiky a na chvilku se ohřát ve slunné a jarní Madeiře. Tento evropský program je pořád stejně skvělý, jako byl před jedenácti lety, kdy jsem podnikla stáž ve Skandinávii, tehdy jako studentka vysoké školy. A ani tentokrát Erasmus+ nezklamal.

Tento kurz zaměřený na způsoby moderního vyučování ve škole 21. století se konal na portugalském ostrově Madeira v hlavním městě Funchal od 11. do 16. února 2019. Celotýdenní program byl poměrně nabitý a intenzivní. První den kurzu jsem se v rámci prezentací dozvěděla více o svých mezinárodních kolezích zastupujících různé typy škol v Itálii, Rakousku, Lotyšsku, Polsku, Španělsku a Rumunsku. Prezentovaly se samotné země a školy, způsoby a cíle vzdělávání či zapojení škol do evropských projektů a jejich zkušenosti. Měli jsme také příležitost v rámci „Taste of My Country“ ochutnat něco ryze domácího, typického pro každou zemi. V následujících dnech jsme se seznamovali s různorodými elektronickými aplikacemi, platformami, programy, IT nástroji vhodnými pro využití ve výuce a vedoucími k jejímu zefektivnění a zkvalitnění. Zajímavý byl pohled do virtuální třídy na platformě eTwinning fungující na bázi projektů mezi školami, dále také propojení přírodovědných předmětů v rámci STEM vzdělávání či výtvarné výchovy v konceptu STEAM. Tento princip vyučování jsme si prakticky vyzkoušeli za využití metody „quilling“ – z recyklovatelného materiálu se vytváří umělecké výrobky po předchozím vypočítání parametrů a rozměrů výsledného produktu. Obohacující byl i workshop zabývající se robotikou a systémem „kódování“, kdy jsme si mohli nabízené „(ro)boty“ a přístroje osahat, vyzkoušet a případně i naprogramovat. Nahlédli jsme i do světa techniky a různých zařízení a pomůcek umožňujících studentům s určitým znevýhodněním či handicapem vzdělávat se a lépe komunikovat s okolním světem.

Kromě přednášek a workshopů jsme absolvovali také návštěvy různých typů portugalských škol. Navštívili jsme obrovskou střední školu v hlavním městě o počtu 2500 žáků, venkovskou projektovou základní školu pouze s prvním stupněm vzdělávání a také jsme byli provedeni po základní škole (2. stupeň), do jejíchž učebních osnov spadá vzdělávání žáků s určitým znevýhodněním. Bylo velice přínosné srovnat českou školu se systémem vzdělávání a zázemí nejen v Portugalsku. Zase až tak špatně na tom nejsme. smiley

S ostatními kolegy učiteli jsme vytvořili fajn tým, navázali jsme nová přátelství, získali kontakty a mluvili jsme i o budoucí spolupráci v rámci vzdělávacích projektů.

Čas na poznávání ostrovních krás – od těch v hlavním městě až po ty v horách – také zbyl. Poznala jsem spoustu úžasných míst a příjemných lidí, ochutnala výbornou madeirskou kuchyni od tkaničnice atlantské až po vyhlášený místní drink zvaný poncha. Není divu, že byla Madeira vyhlášena celosvětově jako nejlepší ostrovní destinace pro rok 2018. Na tento ostrov věčného jara budu vždy ráda vzpomínat s úsměvem na rtech a s uvědoměním, že cestování má a bude mít smysl. Jak už někdo kdysi řekl, až vás vítr zavane kamkoli, dané místo se stane vaší součástí….. Tím se v mém případě stala Madeira.

Mgr. Eva Dvořáková