Krajské ocenění Mgr. Jany Triguinho

Také letos proběhlo u příležitosti Dne učitelů ( v kalendáři však již neuváděném) slavnostní setkání těch pedagogických pracovníků, kteří byli představiteli Libereckého kraje za svou práci oceněni.

Velmi nás těší, že nominacemi opět prošla naše kolegyně. Paní Jana Triguinho, učitelka anglického jazyka,  byla odměněna v kategorii Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji.

Z odůvodnění udělení ceny vybíráme:

Vytvořila a aktualizovala školní vzdělávací program v oblasti anglického jazyka, organizuje jazykové a poznávací zájezdy do zahraničí, stará se o distribuci a využívání ISIC karet a zahraničních časopisů (Bridge), připravuje žáky k jazykovým certifikátům v anglickém jazyce (zkoušky FCE) a rovněž k soutěžím v angličtině, spolupořádá besedy a přednášky o možnostech studia v zahraničí apod.

Nejvýraznějším počinem Mgr. Jany Triguinho s přesahem regionálním i celorepublikovým je zajištění účasti školy v projektech programu Erasmus+, kdy iniciovala a spoluvytvořila již dva dvouleté projekty zaměřené na vzdělávání učitelů a oba projekty též koordinovala a zasloužila se tak o jejich  úspěšnou realizaci. S touto činností souvisejí i další aktivity metodické (organizace metodických setkání pro učitele G ČL i pro učitele z dalších škol), přednáškové (účast a vystoupení na dvou celostátních konferencích) i publikační (hlavní podíl na vytvoření metodického dokumentu Příručka dobrých nápadů a příkladů ze zahraničí). Tímto též přispěla k modernizaci rozvoje školy pomocí nových učeních metod a postupů.

 
Setkání se konalo ve středu 27. března 2019 v multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci, ceny předávali p. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, a p. Petr Tulpa, radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy.
Blahopřejeme a děkujeme Mgr. Triguinho za práci pro naši školu a za její reprezentaci.
 
 
Helena Paszeková,
ředitelka školy