Vysvědčení předána i maturantům ze 4.A a 4. B

Náročný maturitní maraton zakončovali žáci obou tříd čtyřletého studia.

Jejich ústní maturitní zkoušky probíhaly ve dnech 21.-24. 5. a podobně jako v případě oktáv skončily úspěšně. Ve středu 29. května pak byla maturantům opět v prostorách Villy Hrdlička předána vysvědčení. Ve 4.A prospělo z 24 žáků 10 s vyznamenáním, ve 4. B bylo vyznamenání 9 z 21.

Blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí a úspěchů v dalším studiu!

Helena Paszeková, ředitelka školy