Oxfordské debaty na naší škole

Další aktivita, která vznikla ve spolupráci s Brno for you, pokračuje i v tomto školním roce. Jedná se o tzv. oxfordské debaty, při nichž se žáci učí týmovým a rétorickým dovednostem, ale též studenty vedou k zamyšlení nad důležitými či aktuálními tématy.

 V úterý 22. října proběhly tyto debaty ve dvou třídách, a to v kvartě a kvintě osmiletého studia. Zvolené téma bylo v obou třídách shodné: Dobrovolnictví jako součást školní výuky. Každý rok by se měli žáci dané třídy domluvit a zúčastnit se společně jedné jednodenní dobročinné akce (např. úklid v útulku a venčení pejsků, uvařit pro dům seniorů apod.) a měli by na tento den dostat volno ze školy.

Vedoucí akce ze spolupracující organizace byly velmi spokojené s úrovní debat, velmi dobře hodnotily především pečlivou přípravu, samotná řečnická vystoupení i věcnost předkládaných argumentů.

A pro nás ve škole je důležité, že naši žáci se tímto aktivním způsobem zamysleli nad tím, co dobrovolnictví obnáší, jaké jsou jeho možnosti a jak se oni sami mohou zapojit. I bez toho, aby požadovali uvolnění z výuky :o).

Studenti navíc absolvováním této akce získají tzv. youthpass, certifikát dokládající absolvování projektu pod programem Erasmus+, který lze využít jako přílohu k životopisu v dalším vzdělávání či praktickém životě.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy