Wien, Bratislava 2020 – seznam účastníků

Zájem o akci projevilo celkem 100 studentů. Někdo byl přihlášen i 2x, u jedné přihlášky nebylo uvedeno žádné jméno. Celkem se již během první minuty stačilo zaregistrovat 72 studentů. Bohužel volných míst je pouze 49 – studenti na "postupových" místech si v nejbližší době vyzvednou závaznou přihlášku u Mgr. Hluštíkové (kabinet č. 416) a vyplněnou přihlášku se zálohou 1.000,- Kč předají tamtéž do 12. prosince do 12 hodin.  Pokud někdo z přihlášených studentů zjistí, že se akce nemůže zúčastnit, neprodleně informuje vedoucího akce (kabinet č. 410, Mgr. Kosina) – uvolněné místo bude obratem nabídnuto náhradníkovi v pořadí podle času registrace.

R. Tulka