Školní kolo olympiády v německém jazyce, kategorie III.A

Dne 4.3. proběhlo online školní kolo olympiády v německém jazyce, v kategorii III.A.

Soutěžící obdrželi dvě úlohy (popis situačního obrázku ve třech aspektech + popsat reakci na problém z každodenního života)

 I přes ztížené podmínky způsobené Covid-Pandemií były výkony studentů příjemné, některé velmi vydařené.

Na čelních místech se z celkového počtu 22 studentů umístili:

  1. Viktor Baloun, VI.A

2.-3. Adriana Karešová,VI.A,  David Mareš, třetí ročník

 Do Krajského kola postupuje z prvého místa Viktor Baloun.

Gratulujeme

Mgr. Daniela Hronzová