ChemQuest 2021

I v letošním školním roce se žáci naší školy účastnili soutěže ChemQuest, kterou pořádá VŠCHT Praha. Oproti předchozím ročníkům se z důvodu nemožnosti osobního setkání nejen ve finále soutěže, ale i jednotlivých členů družstev, v průběhu příprav sice změnila pravidla, podstata soutěže však zůstala zachována. Letos bylo úkolem týmů natočit video, které představí experiment(y), na téma Chemie a potraviny v kategorii ZŠ a Chemie a historie v kategorii SŠ. Důraz byl mimo jiné kladen i na proveditelnost pokusů v domácích podmínkách.   Pokračování textu ChemQuest 2021

Matematický Náboj 2021

V pátek 23. dubna se tři naše družstva zúčastnila náročné mezinárodní soutěže pětičlenných týmů „Matematický Náboj“. Soutěž probíhala opět online – tentokrát v 10 evropských státech (Bělorusko, ČR, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, SRN, Švýcarsko, Velká Británie), ke kterým se poprvé přidali také studenti z íránské metropole Teherán. Celkem se zúčastnilo více než 1100 školních týmů v obou kategoriích (Junior = 1. a 2. ročníky SŠ, Senior = 3. a 4. ročník). Také letos dominovaly na předních místech polské týmy. Pokračování textu Matematický Náboj 2021

Krajské kolo češtinářské olympiády

Ve středu 7.4.2021 se konalo v distanční formě krajské kolo olympiády z českého jazyka. S radostí oznamujeme, že se naše studentka Alena Hluštíková z kvinty umístila na krásném třetím místě. Sice nepostupuje přímo do celostátního kola, ale na základě dalšího výběru podle dosažených bodů má na postup ještě šanci. Děkujeme a držíme palce.

Mgr. Lenka Česenková

Matematické olympiáda – okresní kolo

Ve středu 31. března se konalo online okresní kolo Matematické olympiády, ve které měla naše škola tradičně početné zastoupení. V kategorii Z6 jsme měli 9 zástupců z primy, v kategoriích Z7 a Z8 po čtyřech (sekunda, tercie). V domácím kole, které probíhalo od podzimu, se soutěžící museli vypořádat se šesti náročnými úlohami, v okresním kole se třemi. Jsme rádi, že se naši studenti do olympiády v současném nelehkém období zapojili a přípravě věnovali dost ze svého volného času. Pokračování textu Matematické olympiáda – okresní kolo