ChemQuest 2021

I v letošním školním roce se žáci naší školy účastnili soutěže ChemQuest, kterou pořádá VŠCHT Praha. Oproti předchozím ročníkům se z důvodu nemožnosti osobního setkání nejen ve finále soutěže, ale i jednotlivých členů družstev, v průběhu příprav sice změnila pravidla, podstata soutěže však zůstala zachována. Letos bylo úkolem týmů natočit video, které představí experiment(y), na téma Chemie a potraviny v kategorii ZŠ a Chemie a historie v kategorii SŠ. Důraz byl mimo jiné kladen i na proveditelnost pokusů v domácích podmínkách.   Pokračování textu ChemQuest 2021

Matematický Náboj 2021

V pátek 23. dubna se tři naše družstva zúčastnila náročné mezinárodní soutěže pětičlenných týmů „Matematický Náboj“. Soutěž probíhala opět online – tentokrát v 10 evropských státech (Bělorusko, ČR, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, SRN, Švýcarsko, Velká Británie), ke kterým se poprvé přidali také studenti z íránské metropole Teherán. Celkem se zúčastnilo více než 1100 školních týmů v obou kategoriích (Junior = 1. a 2. ročníky SŠ, Senior = 3. a 4. ročník). Také letos dominovaly na předních místech polské týmy. Pokračování textu Matematický Náboj 2021