Matematické olympiáda – okresní kolo

Ve středu 31. března se konalo online okresní kolo Matematické olympiády, ve které měla naše škola tradičně početné zastoupení. V kategorii Z6 jsme měli 9 zástupců z primy, v kategoriích Z7 a Z8 po čtyřech (sekunda, tercie). V domácím kole, které probíhalo od podzimu, se soutěžící museli vypořádat se šesti náročnými úlohami, v okresním kole se třemi. Jsme rádi, že se naši studenti do olympiády v současném nelehkém období zapojili a přípravě věnovali dost ze svého volného času.

Kategorie Z6:

3. místo Martin Jenčík

5. Justýna Šmatová

 

Kategorie Z7:

  1. místo Veronika Pavlů

2.-4. Adéla Kocmanová, Daniel Plechatý

5. Jiří Urban

 

Kategorie Z8:

  1. místoJan Kaplánek

3.-4. Pavel Prokop, Filip Sichrovský

5. Lukáš Kryštof Fedorko

Všem našim zástupcům děkujeme za účast a reprezentaci školy, medailistům blahopřejeme k úspěšnému výsledku.

  1. Tulka