Chemická olympiáda ve školním a okresním kole

Stejně jako většina soutěží se i Chemická olympiáda přesunula do online prostředí.  

Prozatím proběhla ve většině případů pouze školní kola, nejmladší účastníci mají za sebou i kolo okresní a nejstarší účastníci i kolo krajské.  

V kategorii A do národního kola postoupil Tomáš Motlík z 6AV, Tomáš nás bude reprezentovat i v krajských kolech kategorie B a C. Za což mu patří velký obdiv celého týmu vyučujících chemie.   

V kategorii C ze školního kola dále postoupili M. Kaplánek (6AV), V. Kašpar, L. Machová a A. Špindler (všichni 5AV).  

V kategorii D se koná i kolo okresní, ve kterém jsme měli čtyři zástupce ztercie, tedy z ročníku, který z chemií teprve začíná. Soutěžili J. Kaplánek, K. Policerová, P. Prokop a L. Skružná. Všichni skončili s velmi pěkným bodovým ziskem. Někteří dosáhli i na medailové pozice, na 2. místě se umístila Kateřina Policerová a na 1. místě Jan Kaplánek. Oběma blahopřejeme. Honza byl vybrán krajskou komisí pro postup do dalšího kola.    

Všem soutěžícím děkujeme za zájem o chemii a jejich čas věnovaný přípravě na soutěž. Postupujícím přejeme úspěch v dalším kole.  

 Vyučující chemie