Šárka Pospíšilová a spolupráce na dokumentu pro OSN

Studentka třetího ročníku našeho gymnázia Šárka Pospíšilová získala možnost reprezentovat Českou republiku na celosvětové konferenci YOUNGA. Od září do konce listopadu byla velmi intenzivně zapojena do celé řady on-line jednání, která vzhledem k účastníkům z různých časových pásem probíhala leckdy uprostřed noci. Šárka tři měsíce pracovala se studenty z celého světa a já jsem ji požádala o sepsání krátké zprávy o své účasti.

„Dne 1. září 2021 byl oficiálně zahájen v pořadí již 2. ročník online konference YOUNGA. Jedná se o globální akci, která propojuje mladé lidi z více než 100 zemí světa s osobami s rozhodovacími pravomocemi. Jejím hlavním cílem je vzájemná podpora programu Orga

nizace spojených národů (OSN) 2020 až 2030.

Nedílnou součástí akce je čtyřtýdenní leadership training a program podpory, který zahrnuje různá virtuální zasedání s významnými osobnostmi. Během celého měsíce září se tak vybraní zástupci zemí účastní několika desítek interaktivních přednášek. Mezi řečníky a partnery tradičně patří například lidé z WHO, organizace Girl Up nebo iniciativy Every Woman Every Child.

V rámci pěti tematických okruhů (Mental Health and Wellbeing, Equality and Inclusion, Future of Education and Work, Climate Action and Sustainable Living, Peace and Justice) volených na základě 17 Cílů udržitelného rozvoje obsahuje celkový program také neformální skupinové schůzky, během nichž spolupracují delegáti na definování problémů, které jsou pro vybrané okruhy relevantní, a na navrhování jejich řešení. Po zářijových jednáních následuje samotný proces tvorby t

zv. Youth Delegate Communiqué, které je shrnutím všech těchto doporučení a identifikovaných problémů. Finální verze tohoto dokumentu je po publikaci předložena samotnému OSN.

I přes poměrně vysokou časovou náročnost letošní konference a práce na tvorbě finálního komuniké musím říci, že přijetí nabízeného delegátského místa rozhodně nelituji. Má účast se tak stala další z mnoha cenných zkušeností, za které vděčím svému rozhodnutí zapojit se do programu DofE.

Šárka Pospíšilová, 3.A“

Děkuji Šárce za opě

tovnou vzornou reprezentaci naší školy!

Mgr. Petra Švajdová