REKORDNÍ POČET CERTIFIKÁTŮ Z ANGLIČTINY

Mít certifikát FCE (First Certificate of English) je opravdu užitečná věc. Jedná se nejen o doživotní doklad o dosažené úrovni znalosti anglického jazyka, ale vlastnictví certifikátu také může významně zjednodušit maturitní zkoušku.

Je již několikaletou tradicí, že Gymnázium Česká Lípa zajišťuje pro své studenty bezplatnou přípravu na tuto mezinárodní jazykovou zkoušku. Zájemcům z řad studentů předposledního ročníku studia je nabídnuta možnost zdarma se účastnit přípravného a konzultačního kurzu k jejímu složení. Certifikát potvrzuje studentům, že jejich jazykové znalosti a dovednosti jsou na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce a úspěšné složení tohoto certifikátu může zajistit jejich držitelům řadu výhod nejen při přijímacím řízení na vysokou školu i při studiu samotném, je také velkou výhodou později, v procesu ucházení se o zaměstnání.

Novinkou posledních let je navíc to, že za určitých podmínek může certifikát FCE nahradit maturitní zkoušku z anglického jazyka, a student tak může skládat maturitu pouze ze tří namísto čtyř povinných maturitních zkoušek.

Poslední zkoušky, které se konaly v listopadu loňského roku, byly pro studenty naší školy rekordně úspěšné. V konečné fázi přípravy se k nim přihlásilo 45 studentů, tedy téměř polovina studentů z maturitních ročníků. Výsledky nás, a věřím, že i studenty samotné, velmi potěšily. 24 studentů získalo požadovanou úroveň B2, 4 studenti úroveň B1 a 17 studentů dosáhlo tak skvělých výsledků, že jim byla přiznána ještě vyšší úroveň znalosti angličtiny než požadovaná B2, tedy C1. Všem studentům byly dnes certifikáty předány, k jejich dosaženým výsledkům jim gratulujeme a přejeme, aby jim certifikáty co nejvíce v dalším studiu a kariéře pomohly.

Další kolo přípravného kurzu v angličtině bude zahájeno již příští měsíc, zájemcům z řad třetích ročníků a septimy bude přesný termín zahájení kurzu upřesněn během tohoto týdne formou zprávy v systému Edupage.

Mgr. Jana Triguinho

Vyučující přípravného kurzu k FCE