Náboj Junior 2022

V pátek 25. listopadu byla naše škola jedním z pořadatelských míst 10. ročníku mezinárodní matematické soutěže Náboj Junior, určené pro týmy ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Letos se soutěže zúčastnili zástupci z osmi zemí (Belgie, ČR, Francie, Chorvatsko, NL, Polsko, Slovensko, Španělsko). Na GČL se sešlo celkem 10 týmů – kromě domácích kvartánů také zástupci některých základních škol.

Naše družstvo získalo nejvíce bodů v českolipském miniklání, podstatné ale je spíše celkové celostátní umístění. V konkurenci matematicky zaměřených gymnázií je úspěchem celkové 35. místo v ČR (z 271) a 66. místo v mezinárodním pořadí (ze 1392 týmů). Potěšitelné také je, že naši kvartáni předstihli i zástupce některých známějších gymnázií. Předstihnout řadu českých gymnázií se podařilo i nejúspěšnějším týmům z místních ZŠ.

Obecně u podobných soutěží platí, že týmy z ČR, Slovenska a Polska (případně ještě z Maďarska) jsou výrazně úspěšnější než týmy ze zemí ležících jižně a západně od nás, což potvrdil i letošní ročník. Z více než 400 týmů z těchto zemí měl pouze jeden (z NL) stejný bodový zisk jako kvartáni, ostatní získali většinou méně i než některé zdejší ZŠ.

Poděkování za úspěšnou reprezentaci, které předcházela měsíční příprava, si zaslouží Adéla Kocmanová, Veronika Pavlů, Daniel Plechatý a Kryštof Škorpil.

Místní kolo by nemohlo proběhnout bez studentů vyšších ročníků, kteří se skvěle zhostili nelehké pořadatelské role. Jednalo se o bývalé úspěšné účastníky této soutěže z kvinty (Lukáš Kryštof Fedorko, Pavel Prokop, Martin Schacherl, Filip Sichrovský) a septimy (Víťa Cenkner, Ála Hluštíková, Vojta Kašpar, Adam Špindler) – všem patří velké poděkování za zajištění hladkého průběhu letošního ročníku.

Mgr. Radomír Tulka