Němčináři v Drážďanech

Se skupinou studentů z třetích ročníků jsme se 8. 12. vydali do Drážďan, hlavního města Spolkové republiky Sasko. Cílem návštěvy této metropole bylo historické centrum Drážďan, hledání dějinných souvislostí mezi Saskem a Českou republikou, především v letech poválečných, kdy obě země patřily politicky do zemí východního bloku.

Druhým cílem byla návštěva tradičního vánočního trhu se zaměřením na nabízený sortiment. Posledním cílem byl úkol pro studenty zjistit zajímavosti o Drážďanech v rozhovoru s místními obyvateli města. Zjištěná fakta budou odprezentována v následujících hodinách.  

Mgr. Daniela Hronzová