Školní kolo chemické olympiády kategorie D

Kategorie D je určena těm nejmladším zájemcům o chemii, v našem případě studentům a studentkám tercií a kvart. I ti však musí nejprve vypracovat domácí část, pak podstoupit písemný test a nakonec se poprat s několika laboratorními cvičeními. Letos měli například poznat neznámou látku (byl to uhličitan sodný), namíchat roztok o správné koncentraci a na závěr od sebe odlišit minerální, pitnou a destilovanou vodu.

Všechny části soutěže nakonec zvládlo 12 studentů, nejlépe  skončil Petr Myslík z kvarty A ziskem 138,75 bodů, druhý byl Ludvík Kašpar ze stejné třídy (132,5 bodu). Ten sice nejlépe splnil test, ale ztratil tím, že neodhalil uhličitan během praktické části. Třetí byl Milan Klimeš z kvarty B sl rovnými sty body. Na děleném čtvrtém místě skončili se ziskem 97,25 bodu spolužáci z tercie A Ondřej Vosála a Vilém Hron. První z nich exceloval v testu, druhý v laborce.

1. března se uskuteční okresní kolo, uvidíme, jak si naši vítězové povedou v něm.