Den otevřených dveří 2013 slovem i obrazem

Tato akce určená zejména uchazečům o studium proběhla v pondělí 4. února a lze říci, že velmi úspěšně. Návštěvníků bylo totiž přibližně 170. Absolvovali prohlídku školy v doprovodu studentů ze septimy A a druhé A, během níž mohli vidět také nejrůznější doprovodné programy připravené především v odborných učebnách (fyzikální a chemické pokusy, zábavné úkoly v laboratoři biologie, prezentace v učebnách cizích jazyků, výstavy studentských prací v učebně výtvarné výchovy apod.). Odpočinková zóna s malým občerstvením byla připravena v prostorách hudebny, kde si hosté mohli též vybrat ke zhlédnutí některou z videoreportáží zachycujících různé aktivity školy.

Velký zájem byl též o práci s testovými úlohami z českého jazyka a matematiky. Ta probíhala v půlhodinových blocích a uchazeči získali řadu užitečných rad a informací, jak co nejefektivněji postupovat při řešení úloh, a některé si mohli za asistence našich vyučujících samostatně i vyzkoušet. Celé sady cvičných testů společnosti Scio pak měli možnost ve studovně zakoupit. Samozřejmostí bylo také seznámení s kritérii a termíny přijímacího řízení v roce 2013.

Děkujeme tímto všem zájemcům o tuto akci za návštěvu a všem žákům i učitelům, kteří se na její přípravě a organizaci podíleli, děkujeme za dobře odvedenou práci.

Letošní Den otevřených dveří velmi názorně ilustruje následující video:

http://www.youtube.com/watch?v=hET6SrZkuYw&feature=player_embedded