ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Minulý týden proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie D (prima, sekunda) a kategorie C (tercie, kvarta).
Do okresního postupují ti, kteří se umístili na 1.- 4.místě.

kat. D : 1. Schelzigová Nicolette (II.B)
              2.  Jelínková Karolína (II.B)
              3.  Sztoláriková Adéla (I.A)
              4.  Myslíková Lucie (I.A)
kat.C :  1. Kašpar Ludvík (IV.A)
              2. Velík Petr (III.A)
              3. – 4. Myslík Petr (IV.A)
                          Paulík Petr (IV.B)

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.
Lenka Tulková