Oslava Evropského dne jazyků na nižším stupni gymnázia

Zatímco pro starší studenty  probíhal v rámci Evropského dne jazyků speciální program, žáci nižšího stupně si tento den připomínali v rámci svých vyučovacích hodin, zejména v hodinách anglického jazyka.

Kvarta A se seznámila se svým novým časopisem v anglickém jazyce Gate a přečetla si o různých typech školských systémů v České republice, USA a Velké Británii.

Tercie B měla milou návštěvu. Zavítala k nim naše bývalá kolegyně Mgr. Ivana Úlehlová, která pro ně připravila zajímavou besedu o své cestě po Spojených státech a hlavně amerických národních parcích. Své vyprávění kombinovala vlastnoručně sestaveným filmem a fotografiemi.

A jedna skupina sekundy A zahájila práci na dalším mezinárodním projektu eTwinningu nazvaném Etwinners beyond  lessons. Tohoto projektu se účastní sedm škol z různých zemí. Jedna z nich je z Polska a naše škola bude mít možnost s těmito studenty se seznámit dne 1.10. 2013, kdy Poláci navštíví své nové partnery ze sekundy A. Pokud se nám projekt vydaří, máme šanci na dvacátý certifikát kvality. Uděláme pro to maximum. O návštěvě polské skupiny budeme veřejnost informovat příští týden.

Mgr. N. Kadlecová