Přírodovědná olympiáda zemí EU

EUSO (European Union Science Olympiad) je soutěž určená pro tříčlenné týmy středoškolských studentů ve věkové kategorii do 17 let. Počet členů v soutěžním týmu je odvozen od tří základních přírodovědných disciplín – biologie, chemie a fyziky. Každý stát EU může vyslat maximálně dva soutěžní týmy. O nominaci rozhoduje přípravné výběrové soustředění, do něhož studenti postupují na základě výsledků krajských kol olympiád z Bi, Che, Fy.
Tohoto soustředění se minulý týden zúčastnil student naší školy Ludvík Kašpar (2. místo v krajském kole biologické olympiády) . Výsledky nominace zatím ještě nejsou známé.
Ludvíkovi přejeme, aby patřil mezi ty šťastné a mohl se 13. přírodovědné olympiády zemí EU v Rakousku zúčastnit.

Lenka Tulková