Vyhlašujeme školní kolo soutěže Mladý Demosthenes

I v letošním školním roce, a to již poosmé, se můžou zájemci o soutěž v umění komunikace přihlásit do školního kola soutěže Mladý Demosthenes.

Stejně jako v předchozích ročnících se bude soutěžit v mluveném projevu – 1-2minutovém monologu na téma, které si soutěžící sám připraví (nelze využít textu jiného autora!). Porota složená z vyučujících češtiny na naší škole potom budou hodnotit soutěžící podle předem stanovených kritérií:

Pokračování textu Vyhlašujeme školní kolo soutěže Mladý Demosthenes

Vyhlášení školního kola české lingvistické olympiády

Dne 24. 11. 2014 (v pondělí) od 13 hodin v uč. 217 se bude konat školní kolo lingvistické olympiády.

Zájemci se přihlásí nejpozději 20. 11. 2014 buď osobně u p. Mgr. H. Malíkové (kab. č. 216), nebo e-mailem na adresu malikovah@gym-cl.cz(v písemné přihlášce uveďte jméno, příjmení, třídu, datum narození, funkční e-mailovou adresu, bydliště).Česká lingvistická olympiáda je určena žákům všech středních škol, tzn. přihlásit se mohou žáci 1. – 4. ročníku čtyřletého a 5. – 8. ročníku osmiletého studia. Bližší informace o soutěži a úlohy z předchozích ročníků můžete nalézt na adrese http://lingol.cz.