Ekologická olympiáda – 1. místo!

Ve středu 26. listopadu proběhlo oblastní kolo „Ekologické soutěže žáků ZŠ a víceletých gymnázií“, kterého se zúčastnily i žákyně naší školy. Gymnázium reprezentovala trojice dívek z tercie A – Lucka Myslíková, Adéla Sztoláriková a Hanka Schauerová. Soutěž měla 2 části. První probíhala ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, druhá na SOŠ a SOU Lužická. Studentkám naší školy se podařilo získat nejvyšší počet bodů ze všech zúčastněných družstev (z 32 !!!) a zvítězit. Vzhledem k tomu, že soutěž je určena zejména pro žáky 9. tříd a naše děvčata navštěvují tercii (8.ročník), jde o skvělý výkon.

Děkujeme za reprezentaci školy