Školní kolo matematické olympiády kategorie Z6 – Z8

Školního kola této náročné soutěže se letos v kategoriích Z6 – Z8 zúčastnilo celkem 34 studentů z primy – tercie. Rekordní počet soutěžících byl v primě, kde se do řešení úloh zapojilo 21 studentů, z nichž do okresního kola postoupilo 17! V sekundě soutěžilo 8 a v tercii 5 počtářů – z těchto tříd postoupili všichni účastníci školního kola. Bezchybně vyřešilo všechny příklady celkem 8 studentů – 5 z primy, 2 ze sekundy a 1 z tercie.

Děkujeme studentům za to, že věnovali nemalou část svého volného času řešení matematických úloh a přejeme všem úspěšné vyřešení úloh okresního kola, které se koná 8. dubna na naší škole.

R. Tulka