Celostátní kolo doprovodné hry Dnešní svět v pohybu

V úterý 26. května se vítězové krajských kol této soutěže sjeli do Prahy, aby v Paláci Rytířská poměřili své zeměpisné znalosti. Naši školu reprezentovalo v kategorii ZŠ02 (8.-9.třída) chlapecké družstvo 4BV ve složení Michal Eisenberger, Kryštof Kejval a Daniel Fekete. Po vyplnění testu (25 otázek) družstvo obsadilo v celostátním kole 7. místo.

Dalším želízkem v ohni byla studentka 2AV Bianka Lusková, která si ve své  kategorii ZŠ01 (6.-7.třída) vedla ještě lépe a obsadila celkové 5. místo mezi jednotlivci.

Pokračování textu Celostátní kolo doprovodné hry Dnešní svět v pohybu

Evropa hrou- 18. 6. 2015 -Projektový den EU na ZŠ Partyzánská v České Lípě

ZŠ Partyzánská byla vybrána, aby připravila projektový den pro své žáky i ostatní zájemce. Tento den bude patřit zemím Evropské Unie, se kterými se návštěvníci seznámí naučně-zábavnou formou. V odpoledních hodinách pak proběhne informační školení programu Erasmus+, které organizují zástupci Domu zahraničních služeb Praha. I na toto školení je pro zájemce volný přístup, zejména pak pro učitele.

Pokračování textu Evropa hrou- 18. 6. 2015 -Projektový den EU na ZŠ Partyzánská v České Lípě